Fysisk aktivitet påverkar hur Du använder ditt DNA!

Source: Future Position X

Ett forskarteam på Karolinska Institutet i Solna har under ledning av professor Jesper Tegnér under ett års tid följt bandyspelaren Ville Aaltonen i elitserielaget Bollnäs Bandy. Med regelbundna avancerade blodanalyser och kroppssensorer på Ville har forskarna följt honom dygnet runt i ett års tid. Och det ska fortsätta.

– Sedan tidigare är det känt att fysisk aktivitet påverkar vårt DNA. Hela vårt DNA finns lagrat i varje enskild kroppscell, berättar Jesper Tegnér vid en presskonferens i Stockholm Nu söker vi svaret på hur cellerna påverkas av DNA:t och därmed kroppens status och funktion. De avancerade blodanalyserna är ett fönster in i kroppen och vårt DNA, men vi måste också komplettera med livsstilsdata.

– Det är därför Ville Aaltonen mäts dygnet runt med kroppssensorer. Vi loggar tex. hans position och hur han rör sig, oavsett om han slöar framför TV:n eller spelar match, berättar Frencesco Marabita. Självklart loggar vi också data som hjärtrytm och kroppstemperatur.

– Sedan för jag ett slags dagbok också, tex. om hur jag mår, vad jag gör, äter och dricker, berättar Ville Aaltonen. Och jag försöker leva som vanligt. Inte vara bror duktig för att jag är ett forskningsobjekt. Jag vill verkligen på allvar veta hur mitt sätt att leva och mitt genetiska ursprung påverkar min hälsa och mitt välmående. Och jag räknar också med att få tips på hur och vad jag ska träna för att bli en bättre bandyspelare.

Med all insamlad data går nu forskarna på djupet för att söka svaret på hur fysisk aktivitet, position, miljö och livsstil påverkar hur vi använder vårt DNA.

– När vi förstår de här mekanismerna kan vi på allvar se hur de här elementen spelar roll för vårt hälsotillstånd och uppkomsten av sjukdomar. Och vi kan medicinera eller ge livsstilsråd som förhindrar eller minskar risken för sjukdomar, betonar Jesper Tegnér. Aktiv istället för reaktiv medicinering.

Forskningsprojektet är ett samarbete mellan Karolinska institutet, Bollnäs Bandy och Future Position X inom ramen för Geo Life Region.

Ville Aaltonen är den första av 1000 frivilliga personer i projektet Geo Life Region. De medverkar som ”friskpiloter” och står till forskningens förfogande för tester och mätningar.

– Det vi gör med Ville är pionjärforskning och otroligt spännande och vi räknar med att ha riktig kunskap att presentera om något år, avslutar Fransesco Marabita, dataanalytiker på Karolinska Institutet.

To see the full article click here: http://fpx.se/fysisk-aktivitet-paverkar-hur-du-anvander-ditt-dna/