Digital revolution

Den digitala informationsexplosionen pågår just nu. Tusentals megabyte data genereras varje sekund inom alla områden, inte minst hälsa, sjukvård och läkemedel. Antalet vårdplatser på sjukhusen minskar konstant och väntetiderna till primärvården blir längre. Därför får du träffa Dr Smartphone istället för Dr Andersson redan om 5-10 år. Sjukvården kommer att förändras i sina grundvalar och omdaningen blir gigantisk.

See the website: http://www.kairosfuture.com/

See the full article here:
Digital Revolution
Digital Revolution, 2012