Fördjupning: Medicinsk informatik

Jag trodde i min naivitet att det fanns bra lösningar som hjälpte forskare att navigera i sin insamlade information, men jag hade fel. Det säger Jesper Tegnér, professor i beräkningsmedicin vid institutionen för medicin, Solna, Karolinska Institutet. Hans forskning går ut på att hitta praktiska IT-lösningar för att se samband och mönster i stora medicinska informationsvolymer. Stort fokus ligger på så kallad translationell forskning, som bygger på att resultat från patientnära forskning och grundforskning kombineras med syfte att förbättra vården.

See the full paper here:
Fördjupning: Medicinsk informatik
MEDICINSK VETENSKAP, 2012