Fördjupning: Medicinsk informatik

Posted by administrator on March 30, 2015

Jag trodde i min naivitet att det fanns bra lösningar som hjälpte forskare att navigera i sin insamlade information, men jag hade fel. Det säger Jesper Tegnér, professor i beräkningsmedicin vid institutionen för medicin, Solna, Karolinska Institutet. Hans forskning går ut på att hitta praktiska IT-lösningar för att se samband och mönster i stora medicinska informationsvolymer. Stort fokus ligger på så kallad translationell forskning, som bygger på att resultat från patientnära forskning och grundforskning kombineras med syfte att förbättre vården.

See the full paper here:

Fördjupning: Medicinsk informatik
MEDICINSK VETENSKAP, 2012

Unit of Computational Medicine

Karolinska University Hospital, L8:05
SE-171 76 Stockholm


Phone: +46 8 517 708 69
Cell phone: + 46 72 530 75 53