Identifiera tidiga sjukdomssignaler

Posted by administrator on March 31, 2015

Ett forsknindprojekt i samarbete med Future Position X i Gävle. Med hjälp av regelbundna avancerade blodanalyser och kroppssensorer har vi följt Ville för att bland annat undersöka hur cellerna och därmed även kroppens status och funktion använder vårt DNA.

Read the full article here:

Identifiera tidiga sjukdomssignaler
bilaga in Dagens Industri, 2015

Unit of Computational Medicine

Karolinska University Hospital, L8:05
SE-171 76 Stockholm


Phone: +46 8 517 708 69
Cell phone: + 46 72 530 75 53