Digitalisering öppnar för patienternas revolt

Posted by administrator on March 30, 2015

Enligt professor Tegnér är läkare och beslutsfattare förhållandevis okunniga om vad som händer utanför sjukvården och i omvärlden. Återkopplingen är dålig. Människornas behov att veta mer om sin hälsa har öppnat spelplanen för privata aktörer. Sensorer som kan mäta hur du rör dig, din puls, ditt EKG och ditt blodsocker, möjligheten att skicka saliv för genetiska tester – all denna teknik driver på. Jesper Tegnér menar att man bör sammanlänka forskningen med det som händer utanför den offentliga sektorn.

Read the full article below:

Digitalisering öppnar för patienternas revolt
Medicintaknink & Medicinsk IT, 2012

Unit of Computational Medicine

Karolinska University Hospital, L8:05
SE-171 76 Stockholm


Phone: +46 8 517 708 69
Cell phone: + 46 72 530 75 53