Digital revolution

Posted by administrator on March 30, 2015

Den digitala informationsexplosionen pågår just nu. Tusentals megabyte data genereras varje sekund inom alla områden, inte minst hälsa, sjukvård och läkemedel. Antalet vårdplatser på sjukhusen minskar konstant och väntetiderna till primärvården blir längre. Därför får du träffa Dr Smartphone istället för Dr Andersson redan om 5-10 år. Sjukvården kommer att förändras i sina grundvalar och omdaningen blir gigantisk.

See the website: http://www.kairosfuture.com/

See the full article here:

Digital Revolution
Digital Revolution, 2012

Unit of Computational Medicine

Karolinska University Hospital, L8:05
SE-171 76 Stockholm


Phone: +46 8 517 708 69
Cell phone: + 46 72 530 75 53